Obchodní podmínky1) Způsoby platby

a) Dobírkou

V případě, že zvolíte tuto možnost úhrady za zboží, zaplatíte v hotovosti kurýrovi při doručení. V případě, že odešlete objednávku v pracovní den do 13:30, zboží Vám bude doručeno následující pracovní den. Poplatek za službu dobírka je 36 Kč s dph.


b) Převod na účet předem

Údaje k úhradě se Vám zobrazí po dokončení objednávky. Úhradu provedete standardním převodem z Vaší banky anebo vkladem na náš účet vedený ve FIO bance 2700 718 733/2010. V případě připsání úhrady v pracovní den do 13:30 Vám bude zboží doručeno následující pracovní den.


c) Platební karta

Podporujeme všechny debetní a kreditní karty VISA, Mastercard vydané českými a zahraničními bankami. Po odeslání objednávky budete přesměrováni na platební portál (provozuje GOPAY s.r.o.), kde zadáte údaje o Vaší kartě. O bezpečnost platební transakce se postará SSL certifikát servru Gopay. Jestliže provedete platbu v pracovní den do 13:30, zboží Vám bude doručeno následující pracovní den.


d) Rychlý online převod přes Vaše internetové bankovnictví

Jedná se o rychlý platební systém od GoPay pro zákazníky bankovních domů: Česká Spořitelna, Komerční banka, FIO banka, Raiffeisen bank, ČSOB, Unicredit bank, ERA, Sberbank. Po odeslání objednávky budete přesměrováni na platební portál (provozuje GoPay a.s.), kde zadáte přístupové údaje do Vašeho internetbankingu. O bezpečnost platební transakce se postará SSL certifikát portálu Gopay. Jestliže provedete platbu v pracovní den do 13:30, zboží Vám bude doručeno následující pracovní den.


e) Rychlý bankovní převod

Jedná se o zrychlený bankovní převod od GoPay pro zákazníky všech bankovních domů. Po odeslání objednávky budete přesměrováni na platební portál (provozuje GoPay a.s.), kde zadáte Vaši banku, ze které budete realizovat bankovní převod, a e-mail, na který Vám Gopay zašle informace k platbě. Následně provedete standardní bankovní platbu z internetového bankovnictví nebo na pobočce Vaší banky.

Pokud máte účet u jedné z bank: ČSOB, Komerční banka, mBank, Raiffeisen bank, GE Money bank, Česká Spořitelna, Unicredit bank, FIO banka a platbu zadáte v pracovní den v době od 8:00 - 18:00, bude připsána na náš Gopay účet v průměru do 1 hodiny (maximální doba potvrzení transakce je 24 hodin.)

Pokud máte účet u jedné z bank: Česká Spořitelna, air bank, Equa bank, Sberbank, ING bank, Expobank, Citibank a platbu zadáte v pracovní den v době od 8:00 - 18:00, bude připsána na náš Gopay účet v průměru do 24 hodin (maximální doba potvrzení transakce je 3 dny).

O bezpečnost platební transakce se postará SSL certifikát portálu Gopay. Jestliže provedete platbu a ta bude připsána na náš Gopay účet v pracovní den do 13:30, zboží Vám bude doručeno následující pracovní den.


g) Gopay platby

Rychlý platební systém od GoPay přes Vaši GoPay peněženku. Po odeslání objednávky budete přesměrováni na platební portál (provozuje GoPay a.s.), kde zadáte přístupové údaje do Gopay účtu. O bezpečnost platební transakce se postará SSL certifikát portálu Gopay a jestliže provedete platbu v pracovní den do 13:30, zboží Vám bude doručeno následující pracovní den.


2) Dostupnost zboží

Celý sortiment držíme skladem, takže je Vám doručen následující pracovní den. Ve výjimečných případech (momentána nedostupnost tovaru) se může doručení objednávky prodloužit o jeden až dva pracovní dny.


3) Ceny za dopravu kurýrem
 • Při platbě převodem, platební kartou, či přes Paypal, superCash, Gopay a internetbanking 105 Kč s DPH.
 • Poplatek za službu dobírka je 35 Kč s dph.
 • Při objednávce nad 1500 Kč s dph je dopravné zdarma.

4) Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje kozmetiky, mezi společností Tuli A Tuli Laboratories s. r. o. a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující").


a) Základní ustanovení

Kupující učiněním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž neoddělitelnou součást tvoří reklamační podmínky, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.


Prodávající

Tuli A Tuli Laboratories s. r. o. IČO 45442088, se sídlem Pezinská 5104, Malacky 901 01, Slovensko. Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 63899/B, je společnost zabývající se prodejem razítek, počítačů a pokladen spotřebitelům a podnikatelům.


Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č.:  +421 2 58 27 21 72, +421 2 58 27 21 04  fax č.: +421 2 58 27 21 70, ba@soi.sk


Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci svojí obchodní anebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů odevzdává prodávajícímu pouze svoje kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Zb., Občanského zákoníku, zákona č. 634/1992 Zb., o ochraně spotřebitele a také souvisejícími předpisy, vše v znění novel.


Podnikatelem se rozumí:
 • osoba zapsaná v obchodním registru (především obchodní společnosti)
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském registru)
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění na základě specifických předpisů (sem patří například svobodná povolání jako advokáti atd.)
 • osoba, která provozuje polnohospodářskou výrobu a je zapsaná do evidence podle specifického předpisu.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatelem, výslovně neupravené těmito VOP, ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Zb., Obchodního zákoníku v platném znění a také souvisejícími předpisy.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, které jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, jestliže není v konkrétním případě zvláštní smlouvou dohodnuto jinak.


Kupní smlouva

Jestliže je kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel bezodkladně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniknutou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) možno měnit či rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Jestliže je kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřená momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výlučně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.


Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou zřejmé z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.tuliatuli.cz, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.


b) Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že všechny osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (oznámení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony Slovenské republiky, především se zákonem č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas na shromažďování a zpracovávání těchto osobních údajů na účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.


c) Otevírací doba

Objednávky přes internetový obchod na adrese www.tuliatuli.cz 24h denně, 7 dní v týdnu

Příjem objednávek pro expedici do druhého pracovního dne po ČR: do 13:30 hod.


d) Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line eshopu jsou vždy aktuální a platné ceny.


e) Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v čase objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před vykonáním objednávky obeznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedená v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před vykonáním objednávky obeznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka či cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, anebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Jestliže je kupujícím spotřebitel, musí být u takového zboží předem obeznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, přičemž k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde až v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího.


Objednávat je možné následujícími způsoby:
 • Prostřednictvím elektronického obchodu na www.tuliatuli.cz (dále jen "e-shop")
 • Elektronickou poštou na adrese tuliatuli@tuliatuli.cz
 • Telefonicky

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod.


f) Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

Ve smyslu ustanovení § 12 zákona O ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 pracovních dní ode dne převzetí zboží anebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě doručen dopis o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Toto právo má kupující i v případě, že si zboží objednané prostřednictvím internetu vyzvedl osobně v prostorech výdejního místa prodávajícího.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, prodávající může vrácenou cenu snížit o tomu odpovídající částku. Prodávající sníží cenu o výšku poplatku za službu ,,výroba razítka”. Peníze budou vráceny kupujícímu spotřebiteli do 15 dní od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.

Prodávající není povinen po uplynutí zákonem stanovené lhůty 14 dní (zákon č. 108/2000 Z.z.) přijmout na reklamaci nevyčištěné či jinak znečištěné zboží neodpovídající hygienickým standardům.

Jestliže se rozhodne kupující pro odstoupení v této lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu anebo s uvedením, zda suma bude vyplacena v hotovosti nebo zda bude čerpána pro další nákup.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jestliže jsou se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřená s podmínkou, že jestliže dojde k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 12 zákona č. 108/2000 Z.z., darovací smlouva ztrácí účinnost a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 15 dní od účinnosti odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je suma ve stejné lhůtě automaticky připravená k čerpání pomocí dalšího nákupu či k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.


Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, uběhnuté záruky a aktuální ceny vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů podle bodu II. (ve smyslu §3 zákona 428/2002 Z.z., O ochraně osobních údajů).


g) Platební podmínky
 1. platba předem bankovním převodem
 2. platba přes internetové rozhraní banky (platební kartou on-line)
 3. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
 4. platba na fakturu se splatností (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu)
 5. platba přes internetové rozhraní GoPay

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.


h) Dodací podmínky
Zaslání přepravní službou - ČR:

Zboží je možné kupujícímu zaslat přepravní službou. Podmínkou je odeslání objednávky a její vyfakturování do 13:30 hod. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí ceníkem aktuálním v den objednávky.

Kupující, který je podnikatelem (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup také doporučen), je povinen, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiložené faktury. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Jestliže takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nevyhnutelné poškození popsat v odevzdávacím protokolu přepravce.

V případě, že poškození obsahu zásilky kupující zjistí po jeho převzetí, je povinen o tom do 24 hodin informovat prodejce zasláním emailu na adresu tuliatuli@tuliatuli.cz. Dodatečné reklamace neúplnosti či vnějšího poškození zásilky nezbavují spotřebitele práva věc reklamovat, dávají však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.


i) Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.


j) Souhlas se zasláním dotazníku spokojenosti s nákupem

Před odesláním objednávky je kupující oprávněn souhlasit či nesouhlasit se zasláním dotazníku spokojenosti s nákupem. V případě souhlasu bude jeho emailová adresa použita podle zákona č. 351/2011 Z.z. pouze na vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti s nákupem, a to tak, že bude poskytnuta provozovateli služby ,,heureka.cz - Ověřeno zákazníky" společnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o.

V případě nesouhlasu není provozovatel portálu www.tuliatuli.cz oprávněn zasílat dotazník ani jakékoliv jiné informace mimo informací o realizaci, platbě a expedici objednávky.


k) Doručování faktury-dodacího listu

Kupující udělením svého souhlasu s obchodními podmínkami v objednávce uděluje souhlas se zasíláním faktur (které jsou zároveň dodacími listy) v elektronické podobě na emailovou adresu zadanou v objednávce nebo v tlačené podobě spolu s doručením zbožím.


l) Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 2. 2015 a ruší předcházející znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předcházejícího upozornění.

Za společnost Tuli A Tuli Laboratories s. r. o. schválil Ján Petrovič, jednatel společnosti.


5) Reklamační řád

Tento Reklamační řád je platný od 1. 2. 2015 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na www.tuliatuli.cz


a) Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a společností Tuli A Tuli Laboratories s. r. o. (dále jen prodávající). Kupující je povinen seznámit se s reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není převzato osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho odevzdání prvnímu přepravci.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje firma Tuli A Tuli Laboratories s. r. o. ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura nebo prodejka - dále jen záruční list) s uvedenými všemi potřebnými údaji na uplatnění záruky (název zboží, délka záruky, cena, množství).


b) Délka záruky

Záruční doba začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je všeobecně 24 měsíců* pro koncového uživatele**. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačená na záručním listě.

Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené lhůty. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Zb. § 619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. Při prodloužené lhůtě se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

* Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.). Jestliže je kupujícím spotřebitel a jestliže jde o věci použité, prodávající nezodpovídá za chyby odpovídající míře používání či opotřebování, které mělo zboží při převzetí kupujícím. Práva ze zodpovědnosti za chyby zboží zaniknou, jestliže nebyla uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající může tuto dobu dohodou s kupujícím zkrátit, ne však na méně než 12 měsíců. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji zboží. U zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu chyby či nekompletnosti se záruka nevztahuje na chyby, kvůli kterým byla nižší cena dohodnuta.

** U vybraných produktů je výrobcem záruka pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli, omezená. Zákonná práva koncového zákazníka (spotřebitele) tím nejsou nijak dotčena, záruka pro ně platí podle zákona.


c) Záruční podmínky

1. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle faktury doručené emailem. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná či poškozená. Jestliže takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

2. Neúplnou či poškozenou zásilku je nutné okamžitě oznámit e-mailem na adresu: tuliatuli@tuliatuli.cz, sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem či poštou prodávajícímu. Dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dávají prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

3. Místem pro uplatnění reklamace je: Tuli A Tuli Laboratories. Pobřežní 249/46, 18600 Praha 8 - Karlín

4. Kupující může chybné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovatele. Balík by měl být viditelně označen "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu a závady zboží.

5. Kupující prokáže platnost záruky předložením nákupního dokladu, jestliže bylo v minulosti zboží reklamováno, doloží též doklad o reklamaci. Na dodacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (jestliže výrobek sériové číslo má).

6. Prodávající garantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí pouze s výrobky značky, na kterou byla součást zakoupena.

7. Záruka se nevztahuje na vady vniklé použitím nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením.

8. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklé:

 • a) mechanickým poškozením zboží,
 • b) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem či výrobcem adresované,
 • c) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 • d) nadměrným zatěžováním anebo používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci či všeobecnými principy,
 • e) provedením nekvalifikovaných zásahů,
 • f) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.),
 • g) zboží poškozené přírodními živly či vyšší mocí.

9. Zboží zaslané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém dopise s popisem poruchy).

10. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží či jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží do reklamačního procesu.


d) Způsob vyřízení reklamace
Jestliže je kupující spotřebitel bez IČO:

Jestliže jde o vadu, kterou je možné odstranit, bude zboží opraveno. Jestliže není oprava možná a povaha chyby nebrání obvyklému používání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy není možné později tuto vadu reklamovat. V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností bude kupujícímu vystaven dobropis.

Jestliže jde o vadu, kterou není možné odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně používána jako věc bez vady, prodávající nabídne kupujícímu výměnu vadného zboží za zboží se stejnými či podobnými užitkovými vlastnostmi anebo vystaví dobropis.


Jestliže je kupujícím subjekt s IČO:

Jestliže jde o vadu, kterou je možné odstranit, bude zboží opraveno. Jestliže není oprava možná a povaha chyby nebrání obvyklému používání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy není možné později tuto vadu reklamovat.

Jestliže jde o vadu, kterou není možné odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně používána jako věc bez vady, prodávající je oprávněn vyměnit vadné zboží za zboží se stejnými či podobnými užitkovými vlastnostmi anebo vystaví dobropis.

1. Reklamaci zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní ode dne následujícího po uplatnění reklamace kupujícím. Tato lhůta není závazná pro kupujícího, který při nákupu uplatňoval IČ, a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.

2. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Ne však do převzetí kupujícím. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.)

3. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Pokud se z technických důvodů stane, že SMS nebo e-mail nedostane kupující v zákonné měsíční lhůtě, má kupující možnost se automaticky dostavit na reklamační oddělení, kde mu bude vyřízená reklamace vydána po předložení originálu příjemky reklamace.

4. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 60 dnů od data podání reklamace je prodávající, podle § 656 občanského zákoníku, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

Tato částka je stanovena ve výši 25 Kč / den u zboží nad 5kg, u zboží do 5kg je cena 13 Kč / den.

Za společnost Tuli A Tuli Laboratories s. r. o. schválil Ján Petrovič, jednatel společnosti.
Vypracováno v souladu s občanským zák. č. 108/2000 Sb. , Obchodním zák. a příslušnými novelami Z.z Slovenské Republiky.