Muzikoterapie - healing music


Muzikoterapie je léčivá forma hudby, která podporuje fyzické, emocionální a duchovní léčení. Může se použít ke snížení stresu, zmírnění bolesti, zlepšení nálady a zlepšení celkové pohody.

Existuje mnoho různých druhů léčivé hudby, včetně tradičních indických rág, klasické hudby a hraní na meditační hudební nástroje.

Celkově může být léčivá hudba silným nástrojem na podporu zdraví a pohody. Často se používá ve spojení s jinými terapiemi, jako je masáž, akupunktura a meditace, aby bylo dosaženo holistického přístupu k léčení.